Reprodukcije in digitalizacija starih in poškodovanih fotografij.
Stare fotografije skeniramo, razmnožimo take, kot so, ali pa jih digitalno obdelamo, popravimo ali pobarvamo. Fotografije lahko povečate ali digitalno shranite.