Pogoji poslovanja

Dobrodošli na spletni strani Foto Belvedere!

Ti pogoji opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta Foto Belvedere, ki se nahaja na https://fotobelvedere.si/.

Predvidevamo, da z dostopanjem do te spletne strani sprejemate te pogoje in določila. Ne nadaljujte z uporabo spletne strani Foto Belvedere, če se ne strinjate z vsemi pogoji, navedenimi na tej strani.

Za ta Določila in pogoje, Izjavo o zasebnosti in Obvestilo o zavrnitvi odgovornosti ter vse pogodbe velja naslednja terminologija: »Stranka«, »Vi« in »Vaš« se nanašajo na vas, osebo, ki se prijavi na to spletno mesto in je skladna z določili in pogoji podjetja. »Podjetje«, »mi«, in »naši« se nanaša na naše podjetje. “stranka«, »stranke« ali »mi« se nanaša tako na stranko kot na nas. Vsi pogoji se nanašajo na ponudbo, sprejem in obravnavo plačila, ki je potrebno za izvedbo postopka naše pomoči naročniku na najustreznejši način za izrecni namen izpolnjevanja naročnikovih potreb glede zagotavljanja navedenih storitev družbe, v skladu z in v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Vsaka uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, dvojini, množini, z velikimi začetnicami in/ali zaimki se šteje za zamenljivo in se zato nanaša na isto.

Piškotki

Uporabljamo piškotke. Z dostopom do spletne strani Foto Belvedere ste se strinjali z uporabo piškotkov v skladu s politiko zasebnosti Foto Belvedere.

Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, ki omogočajo pridobivanje podatkov o vsakem uporabnikovem obisku. Naše spletno mesto uporablja piškotke, da omogoči delovanje določenih funcionalnosti in da ljudem olajša obisk naše spletne strani. Piškotke lahko uporabljajo tudi nekateri naši partnerji.

Licenca

Če ni drugače navedeno, so Foto Belvedere in/ali njegovi dajalci licence lastniki pravic intelektualne lastnine za vse gradivo na Foto Belvedere. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do materialov na spletni strani Foto Belvedere lahko dostopate za lastno osebno uporabo, ki je podvržena omejitvam, določenim v teh pogojih.

Ne smete:

 • ponovno objavljati materialov, pridobljenih na Foto Belvedere
 • prodajati, oddajati ali podlicencirati gradiva Foto Belvedere
 • reproducirati, podvajati ali kopirati materiala Foto Belvedere
 • prerazporejati vsebino s spletne strani Foto Belvedere

Ta pogodba začne veljati z dnem sklenitve. Naši pogoji so bili ustvarjeni s pomočjo predloge pogojev poslovanja.

Deli te spletne strani ponujajo uporabnikom možnost objavljanja in izmenjave mnenj in informacij na določenih področjih spletnega mesta. Foto Belvedere ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev, preden se pojavijo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo pogledov in mnenj Foto Belvedere, njegovih zastopnikov in/ali povezanih družb. Komentarji odražajo poglede in mnenja osebe, ki objavi svoje poglede in mnenja. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Foto Belvedere ne odgovarja za komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, ki bi nastali in/ali bili utrpljeni zaradi kakršne koli uporabe in/ali objave in/ali pojavljanja komentarjev na tem spletnem mestu.

Foto Belvedere si pridržuje pravico, da spremlja in odstrani vse komentarje, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali ki povzročajo kršitev teh določil in pogojev.

Jamčite, da:

 • Ste upravičeni do objavljanja komentarjev na naši spletni strani in da imate za to vsa potrebna dovoljenja in soglasja;
 • Komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti ali blagovnimi znamkami katere koli tretje osebe, vendar brez omejitev;
 • Komentarji ne vsebujejo nobenega obrekovalnega, klevetniškega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega materiala, ki je vdor v zasebnost
 • Komentarji ne bodo uporabljeni za spodbujanje ali promocijo podjetij ali običajev ali za predstavitev komercialnih dejavnosti ali nezakonite dejavnosti.

Foto Belvedere podeljujete neizključno licenco za uporabo, reproduciranje, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, reprodukcijo in urejanje katerega koli vašega komentarja v vseh oblikah, formatih ali medijih.

Hiperpovezava do naše vsebine

Naslednje organizacije se lahko z našim spletnim mestom povežejo brez predhodnega pisnega dovoljenja:

 • vladne agencije;
 • iskalniki;
 • novičarske organizacije;
 • spletni distributerji imenikov se lahko povežejo z našim spletnim mestom na enak način, kot imajo hiperpovezave do spletnih mest drugih podjetij, navedenih na borzi; in
 • sistemsko akreditirana podjetja, razen nagovarjanja neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih središč in dobrodelnih skupin za zbiranje sredstev, ki morda nimajo hiperpovezave do našega spletnega mesta.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami spletnega mesta, če povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne namiguje lažno na sponzorstvo, potrditev ali odobritev povezovalne stranke in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) ustreza kontekstu spletnega mesta povezovalne stranke.

Lahko preudarimo in morebiti odobrimo tudi nekatere druge zahteve za povezave, in sicer naslednjih vrst organizacij:

 • splošno znani viri informacij za potrošnike in/ali podjetja;
 • združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne organizacije;
 • spletni distributerji imenikov;
 • internetni portali;
 • računovodska, odvetniška in svetovalna podjetja; in
 • izobraževalne ustanove in trgovska združenja.

Zahtevke za povezavo teh organizacij bomo odobrili, če se odločimo, da: (a) zaradi povezave ne bi bili videti neugodno za nas same ali za naša akreditirana podjetja; (b) organizacija nima nobenih negativnih evidenc pri nas; (c) korist od vidnosti hiperpovezave za nas nadomesti odsotnost Foto Belvedere; in (d) povezava je v kontekstu splošnih informacij o viru.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, če povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne namiguje lažno na sponzorstvo, potrditev ali odobritev povezovalne stranke in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) ustreza kontekstu spletnega mesta povezovalne stranke.

Če ste ena od organizacij, navedenih v 2. odstavku zgoraj in se zanimate za povezavo do naše spletne strani, nas o tem obvestite tako, da pošljete e-pošto na info@fotobelvedere.si. Prosimo, vključite svoje ime, ime vaše organizacije, kontaktne podatke in URL vašega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih se nameravate povezati z našim spletnim mestom, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite povezavo. Počakajte 2-3 tedne na odgovor.

Odobrene organizacije lahko naredijo povezavo do našega spletnega mesta, kot sledi:

 • z uporabo imena našega podjetja; oz
 • z uporabo enotnega lokatorja virov, s katerim je povezano; oz
 • z uporabu katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, do katerega je povezava  smiselna v kontekstu in formatu vsebine na spletnem mestu povezovalca.

Nobena uporaba logotipa Foto Belvedere ali druge intelektualne lastnine ne bo dovoljena za povezovanje brez licenčne pogodbe o blagovni znamki.

Iframes

Brez predhodne odobritve in pisnega dovoljenja ne smete ustvarjati okvirjev okoli naših spletnih strani, ki na kakršen koli način spreminjajo vizualno predstavitev ali videz našega spletnega mesta.

Odgovornost za vsebino

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli vsebino, ki se pojavi na vašem spletnem mestu. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi trditvami, ki se pojavljajo na vašem spletnem mestu. Na nobenem spletnem mestu se ne sme pojaviti nobena(-e) povezava(-e), ki se lahko razlaga kot klevetniška, nespodobna ali kazniva ali ki krši, ali zagovarja kršitev ali kršitev pravic tretjih oseb.

Vaša zasebnost

Prosimo, preberite pravilnik o zasebnosti

Pridržanje pravic

Pridržujemo si pravico, da zahtevamo, da odstranite vse povezave ali katero koli posebno povezavo do našega spletnega mesta. Soglašate, da na zahtevo takoj odstranite vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in pravilnik o povezovanju. Z nenehnim povezovanjem na našo spletno stran se strinjate, da ste zavezani in da boste sledili tem pogojem povezovanja.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če na našem spletnem mestu najdete povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, nas lahko kadar koli kontaktirate in nas obvestite. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar vam nismo dolžni ali tako ali drugače odgovoriti neposredno.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tem spletnem mestu pravilne, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako ne obljubljamo, da bomo zagotovili, da bo spletno mesto ostalo na voljo ali da bo gradivo na spletnem mestu posodobljeno.

Izjava o omejitvi odgovornosti

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vsa zastopanja, jamstva in pogoje v zvezi z našo spletno stranjo in uporabo te spletne strani. Nič v tej izjavi o omejitvi odgovornosti ne bo:

 • omejevalo ali izključevalo naše ali vaše odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe;
 • omejevalo ali izključevalo naše ali vaše odgovornost za goljufijo ali goljufivo zavajanje;
 • omejevalo kakršno koli naše ali vaše odgovornost na kakršen koli način, ki ni dovoljen v skladu z veljavno zakonodajo; oz
 • izključevalo katere koli od naših ali vaših obveznosti, ki morda niso izključene v skladu z veljavno zakonodajo.

Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugje v tej izjavi o omejitvi odgovornosti: (a) morajo biti skladne s prejšnjim odstavkom; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz zavrnitve odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, zaradi odškodnine in zaradi kršitve zakonske dolžnosti.

Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na spletnem mestu na voljo brezplačno, ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli narave.